23.02.2017

Авиационни Услуги

Авиационните услуги включват: Въздушни снимки, панорамни снимки от висoко за нуждите на рекламата, развлекателни полети, както и извършване на полети за Авиохимическа обработка на селскостопанските култури – авиационно пръскане. Услугите се извършват с мотоделтаплан на фирма „ПОЛАРИС“ Италия. Гарантира се дозата и размера на капките при пръскане. Средно дневната производителност достига 3000 дка.